مرور برچسب

لمس آسمان

مصاحبه – لمس آسمان در دنیای شش‌نقطه‌ای

مصاحبه - لمس آسمان در دنیای شش‌نقطه‌ای هیچ‌چیز اتفاقی نیست؛ جمله‌ای که همیشه در بسیاری از مسائل یا به‌‌خاطر می‌آورم یا فردی هست که به‌خاطرم بیاورد. خاطرات خرداد سال ۱۳۸۳ هم ازجمله اتفاقاتی است که هر روزش را به‌‌خاطر دارم و با گذشت…