مار خوش خط و خال آسمانی

Credit: ESA/Hubble, NASA
2,736
Credit: ESA/Hubble, NASA

این مار خوش و خط و خال کیهانی در واقع کهکشانی دوردست است که نور آن بر اثر گذر ازیک خوشهٔ کهکشانی بسیار بزرگ و بر اثر پدیدهٔ همگرایی گرانشی دچار تغییراتی شده است.

به عبارتی این کهکشان در فراسوی خوشهٔ کهکشانی MACSJ1206.2-0847 قرار دارد، اما به لطف گرانش شدید این خوشه ما می‌توانیم آن را از زمین ببینیم.

پدیدهٔ همگرایی گرانشی زمانی رخ می‌دهد که نور یک جرم دوردست از میدان گرانشی یک جرم سنگین عبور کند و سپس به زمین برسد. در چنین شرایطی گرانش شدید سوژهٔ پیش‌زمینه باعث تقویت نور و تغییر شکل جرم دوردست می‌شود. چیزی شبیه به اتفاقی که پس از گذر نور از عدسی رخ می‌دهد.

پدیدهٔ همگرایی گرانشی همچون یک تلسکوپ طبیعی به دانشمندان کمک می‌کند تا بتوانند اجرام دوردست را با دقت بیشتری مطالعه کنند.

این پدیده‌ ممکن است منجر به ایجاد تصاویر چندگانه از یک جرم نیز بشود. اتفاقی که برای این مار کیهانی نیز افتاد و اخترشناسان توانستند تصاویر مختلفی از آن را در میان کهکشان‌های پرشمار این خوشهٔ کهکشانی ثبت کنند که هر کدام به میزان متفاوتی تحت تاثیر گرانش خوشه قرار گرفته بود. با استفاده از این تصاویر اخترشناسان می‌توانند این کهکشان و ویژگی‌های آن را در مقیاس‌های مختلف بررسی کنند.

تصویر بالا حاصل ترکیب ۱۳ عکس سیاه‌وسفید تلسکوپ هابل است که در نهایت این تصویر رنگی را شکل داده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.