آرشیو مجله

پستهای اخیر

نجوم

«ماه آبی» چیست؟

شاید اصطلاح «ماه آبی» را گاهی در اخبار نجومی شنیده باشید. اما اگر این اصطلاح را شنیدید در جست‌وجوی قرص آبی رنگ ماه نباشید. در واقع اصطلاح ماه آبی هیچ ربطی به رنگ ماه ندارد. ماه آبی در زبان انگلیسی دو تعریف مشخص دارد. در تعریف قدیمی‌ زمانی از اصطلاح ماه آبی استفاده می‌شود که شاهد سومین ماه کامل در فصلی از سال باشیم که به جای سه ماه کامل چهار…
ادامه مطلب ...

سفری به دنیای اعداد بزرگ (بخش دوم)

تعیین تعداد برخی چیزها کار بسیار دشوار و سرسام‌آوری است. از تعداد دانه‌های شن ساحل‌های روی زمین گرفته تا تعداد ستاره‌های عالم. در چنین مواردی دیگر امکان شمارش وجود ندارد و تنها می‌توان بر پایه‌ی برخی شواهد تعداد را تخمین زد. در این مقاله برآوردهایی را که از تعداد برخی از مواد موجود در عالم صورت گرفته است مرور می‌کنیم و سفری می‌کنیم به دنیای…
ادامه مطلب ...

هر هشت سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی را در یک شب رصد کنید

چهار سیاره‌ی پرنور منظومه‌ی شمسی تابستان امسال زینت‌بخش آسمان شامگاهی بودند. زهره، مشتری، زحل و مریخ در هفته‌های اخیر شرایط رصدی‌ مناسبی داشتند و این شب‌ها پس از غروب خورشید به راحتی در آسمان دیده می‌شوند. سه سیاره‌ی دیگر منظومه‌ی شمسی، یعنی اورانوس، نپتون و عطارد نیز این شب‌ها حوالی نیمه‌شب و در آسمان صبحگاهی دیده می‌شوند. بنابراین…
ادامه مطلب ...

عکس هفته

1 از 13