مرور برچسب

کهکشان NGC 1398

متقارن و باشکوه

این نمای خیره‌کننده را تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) رصدخانه‌ی جنوبی اروپا (ESO) از کهکشان NGC 1398 ثبت کرده است. کهکشان مارپیچی جذابی که ویژگی‌های ظاهری خاصش آن را به سوژه‌ی بصری جذابی تبدیل کرده است. بازوهای مارپیچی این کهکشان به شکلی…