مرور برچسب

کهکشان NGC 1316

نگاهی عمیق به خوشهٔ کهکشانی کوره

تلسکوپ نقشه‌برداری VLT (VST) با ثبت این تصویر عمیق از خوشهٔ کهکشانی کوره کهکشان‌های پرشماری را آشکار کرده است که یکی از جذاب‌ترین‌شان کهکشان عدسی‌مانند NGC 1316 است. کهکشانی که تاریخی پرآشوب را گذرانده است. NGC 1316 را می‌توان…