مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

پاوتو

چرا پلوتو از لیست سیارات منظومه‌ی شمسی خط خورد؟

پلوتو تا ۱۲ سال پیش نهمین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی بود، اما در سال ۲۰۰۶ و با رای‌گیری انجام‌شده در اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم این جرم دوردست منظومه‌ي شمسی از لیست سیارات خط خورد. ماجرا از زمانی آغاز شد که در سال‌های ابتدایی قرن ۲۱ اجرامی…