مرور برچسب

مرزهای جدید ناسا

فینالی هیجان‌انگیز برای کسب بودجه از ناسا

پس از هشت ماه بررسیِ طرح‌های ارائه‌شده ناسا تصمیم خود برای اختصاص بودجه به ماموریت‌های فضایی دهه‌ی آينده را اعلام کرد. از میان طرح‌های ارسالی دو طرح به مرحله‌ی نهایی رسیدند تا با اختصاص بودجه به آن‌ها دانشمندان طراحی‌ دقیق‌تر آن‌ها…