مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

ماه

چه‌قدر زباله‌ی فضایی در کره‌ی ماه وجود دارد؟

از آغاز عصر فضا و فعالیت انسان در ورای زمین اثرات حضور انسان دیگر تنها محدود به سیاره‌ی آبی‌مان نیست. علاوه بر زباله‌های فضایی بسیار زیادی که در مدار زمین وجود دارند اثرات حضور انسان در کره‌ی ماه نیز به چشم می‌خورند. جدا از تجهیزات…

پرتویی از زمین روی ماه

زمین‌تاب سوژه‌های جذاب کمتر شناخته‌شده‌ای در آسمان شب وجود دارند که با چشم غیرمسلح هم می‌توان به سراغ رصد آن‌ها رفت. زمین‌تاب یکی از آن‌هاست. تابشی از زمین که بخش تاریک هلال ماه را اندکی روشن می‌کند. چهرهٔ قمر زمین در طول یک ماه از…

گذر زمین و ماه از برابر قرص خورشید

رصدخانۀ فضایی خورشیدی SDO رصدخانۀ فضایی خورشیدی SDO به‌طور دائم مشغول رصد خورشید است اما گاهی وقت‌ها ماه یا زمین مزاحم کارش شده و مانع از رسیدن نور خورشید به آن می‌شوند! چند روز پیش و در یازدهم شهریور زمین و ماه به‌طور هم‌زمان از میدان…