مرور برچسب

ماهگرفتگی

پنج مرداد نظاره‌گر طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن باشید

طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن ۲۱ پنج مرداد رخ خواهد داد. این ماه‌گرفتگی کامل یک ساعت و ۴۳ دقیقه طول خواهد کشید و در این مدت ماه از میان سایه‌ی زمین گذر خواهد کرد. ایران جایگاه بسیار مناسبی برای رصد این پدیده دارد و تمام مراحل این گرفت…

راهنمای رصد ماهگرفتگی نیمسایه‌ای ۲۳ بهمن

راهنمای رصد ماهگرفتگی نیمسایه‌ای ۲۳ بهمن در سحرگاه شنبه ۲۳ بهمن در سرتاسر ایران شاهد ماهگرفتگی نیمسایه‌ای خواهیم بود. در این مقاله چگونگی رخ دادن این پدیده را بررسی و راه و روش رصد و عکاسی از آن را مرور می‌کنیم. ماهگرفتگی نیمسایه‌ای…