مرور برچسب

ماموریت آپولو

آلن بین؛ فضانورد نقاش

آلن بین تنها هنرمندی است که تا کنون به ماه سفر کرده است. در حالی که دیگر فضانوردان ماموریت‌های آپولو خاک و سنگ ماه را به زمین آوردند، او با تعبیری هنری از ماه به زمین بازگشت. آلن بین چندی پیش و در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در ماموریت آپولو…

ماه کی و چگونه شکل گرفت؟

ماه کی و چگونه شکل گرفت؟ شاید فکر کنید با سفر چندبارهٔ انسان به ماه، آوردن سنگ‌ و خاک این کره به زمین وتحقیقاتی که در آزمایشگاه‌های پیشرفته روی این نمونه‌ها انجام شده امروز از چگونگی شکل‌گیری ماه آگاهی کامل داریم. اما واقعیت این‌طور نیست و…