مرور برچسب

فضاپیمای پارکر

فضاپیمای پارکر؛ پیش به سوی لمس خورشید

ناسا به تازگی کاوشگر خورشیدی پارکر را به فضا پرتاب کرده است. فضاپیمایی که از هر فضاپیمای دیگری به خورشید نزدیک‌تر خواهد شد و جو خورشید را لمس خواهد کرد. فضاپیمای پارکر در این ماموریت به فاصله‌ی شش میلیون کیلومتری سطح خورشید خواهد رسید و با…

فضاپیمای پارکر؛ پیش به سوی لمس خورشید

ناسا به تازگی کاوشگر خورشیدی پارکر را به فضا پرتاب کرده است. فضاپیمایی که از هر فضاپیمای دیگری به خورشید نزدیک‌تر خواهد شد و جو خورشید را لمس خواهد کرد. فضاپیمای پارکر در این ماموریت به فاصله‌ی شش میلیون کیلومتری سطح خورشید خواهد رسید و با…

فضاپیمایی که خورشید را لمس خواهد کرد

پارکر، فضاپیمایی که خورشید را لمس خواهد کرد فضاپیمای پارکر فضاپیمای پارکر ناسا که قرار است در سال ۲۰۱۸ به فضا ارسال شود اولین تلاش بشر برای «لمس» خورشید خواهد بود. ماموریتی که قرار است انقلابی در دانش ما از تاج خورشید و بادهای خورشیدی…