مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

غول‌های گازی

انواع سیارات فراخورشیدی (بخش اول)

حدود بیست سال از زمان کشف اولین سیاره‌ی فراخورشیدی می‌گذرد. در طول این سال‌ها اخترشناسان موفق به کشف بیش از ۳۵۰۰ سیاره‌ی فراخورشیدی شده‌اند. سیاراتی که بعضی از آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی با سیارات منظومه‌ی شمسی دارند. از غول‌های گازی و…