مرور برچسب

سیاره‌ی Gliese 1132b

کشف جو پیرامون یک سیاره‌ زمین‌مانند

منظومهٔ فراخورشیدی سیارۀ زمین‌مانند GJ 1132b اخترشناسان برای اولین بار موفق شدند جو یک سیارهٔ فراخورشیدی زمین‌مانند* را آشکار کنند. این سیاره که Gliese 1132b یا GJ 1132b نام دارد در فاصله‌ی ۳۹ سال نوری زمین جای گرفته که در مقیاس‌های نجومی…