مرور برچسب

سیارات

هر هشت سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی را در یک شب رصد کنید

چهار سیاره‌ی پرنور منظومه‌ی شمسی تابستان امسال زینت‌بخش آسمان شامگاهی بودند. زهره، مشتری، زحل و مریخ در هفته‌های اخیر شرایط رصدی‌ مناسبی داشتند و این شب‌ها پس از غروب خورشید به راحتی در آسمان دیده می‌شوند. سه سیاره‌ی دیگر منظومه‌ی…

اسطوره‌هایی که در آسمان گشت‌وگذار می‌کنند

اسطوره هایی که در آسمان گشت‌وگذار می‌کنند هر شب که به آسمان شب نگاه می‌کنید و سیارات ریز و درشت منظومهٔ شمسی را در زمینهٔ ستاره‌های پرشمار آسمان می‌بینید در واقع شاهد جلوه‌هایی از اسطوره ها و خدایان نیاکان‌مان هستید. اساطیری که اغلب در…