مرور برچسب

سیارات فراخورشیدی

چشم‌اندازی روشن برای کشف دنیاهای جدید

چشم‌اندازی روشن برای کشف دنیاهای جدید به احتمال زیاد نام تلسکوپ فضایی کپلر راشنیده‌اید. این ماموریت فضایی در طول چند سال اخیر هزاران سیارهٔ فراخورشیدی جدید کشف و نقشی تاثیرگذار در زمینهٔ یافتن این دنیاهای دوردست ایفا کرده است. برنامهٔ بعدی…

مشاهدهٔ فوران‌های احتمالی آب از قمر اروپا

مشاهدهٔ فوران‌های احتمالی آب از قمر اروپا اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل موفق به ثبت داده‌هایی شدند که علائمی را از احتمال فوران آب از سطح اروپا، قمر مشتری، نشان می‌دهند. این یافته رصدهای قبلی هابل که نتایج مشابهی را داشت تقویت…