مرور برچسب

سفر میان‌ستاره‌ای

سفر میان‌ستاره‌ای؛ رویایی دور ولی در دسترس

سفر میان‌ستاره‌ای ؛ رویایی دور ولی در دسترس ملاقاتی نزدیک با دنیاهای دوردست، مکان‌هایی که هنوز سوال‌های بی ‌جواب بسیاری در موردشان باقی مانده است. سفر به سیاراتی در گوشه‌وکنار کهکشان که شاید بتوانند خانه‌ای دیگر برای ما باشند. این‌ها…