مرور برچسب

زباله‌ی فضایی

چه‌قدر زباله‌ی فضایی در کره‌ی ماه وجود دارد؟

از آغاز عصر فضا و فعالیت انسان در ورای زمین اثرات حضور انسان دیگر تنها محدود به سیاره‌ی آبی‌مان نیست. علاوه بر زباله‌های فضایی بسیار زیادی که در مدار زمین وجود دارند اثرات حضور انسان در کره‌ی ماه نیز به چشم می‌خورند. جدا از تجهیزات…