مرور برچسب

رصد دنباله‌دار

دنباله‌دار ۴۶P/Wirtanen به زمین نزدیک می‌شود

هر سال چندین و چند دنباله‌دار به حد رصد با تلسکوپ‌های آماتوری می‌رسند اما توجه چندانی را به خود جلب نمی‌کنند. اما در روزهای پیش رو دنباله‌دار 46P/Wirtanen پایان خوبی را برای رصدگران دنباله‌دارها در سال ۲۰۱۸ رقم خواهد زد. دنباله‌دار…

دنباله‌داری در راه زمین

دنباله‌داری در راه زمین دنباله‌دارهای پرنور و گسترده از جلوه‌های کم‌نظیر آسمان شب هستند. اما احتمال دیدن چنین دنباله‌دارهایی زیاد نیست و اغلب دنباله‌دارهای کوچک و کم‌نور برای مدتی مهمان آسمان شب می‌شوند. این شب‌ها نیز یک دنباله‌دار کوچک و…