مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

دنباله‌دار فراخورشیدی

کشف چند دنباله‌دار فراخورشیدی با استفاده از روش گذر

از زمان کشف اولین سیاره‌ی فراخورشیدی در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ تا کنون بیش از ۳۷۰۰ سیاره‌ی فراخورشیدی کشف شده است. حتی پیش از کشف اولین سیاره‌ی فراخورشیدی وجود سیاراتی به دور ستاره‌هایی به جز خورشید منطقی به نظر می‌رسید. خورشید ستاره‌ی خاصی در…

شیرجه‌ی دنباله‌دار های فراخورشیدی به سمت ستاره‌ای جوان

ترکیب دنباله‌دار فراخورشیدی هنوز مانند سیاره‌های فراخورشیدی رواج پیدا نکرده است اما به مرور بیشتر راجع به آن‌ها خواهیم شنید. تلسکوپ فضایی هابل به تازگی نشانه‌هایی از دنباله‌دارهایی را کشف کرده است که در حال شیرجه زدن به سمت ستاره‌ای جوان به…