مرور برچسب

خوشه‌ی کهکشانی کوره

نگاهی عمیق به خوشهٔ کهکشانی کوره

تلسکوپ نقشه‌برداری VLT (VST) با ثبت این تصویر عمیق از خوشهٔ کهکشانی کوره کهکشان‌های پرشماری را آشکار کرده است که یکی از جذاب‌ترین‌شان کهکشان عدسی‌مانند NGC 1316 است. کهکشانی که تاریخی پرآشوب را گذرانده است. NGC 1316 را می‌توان…