مرور برچسب

خورشید

معمای تابش پرتو ایکس موجود در فضا

معمای تابش پرتو ایکس موجود در فضا در قرن گذشته بشر متوجه شد فضا مملو از انواع مختلف نور (تابش‌های طیف الکترومغناطیس) است که انسان قادر به دیدن آن نیست. از نور فروسرخ رسیده از ستاره‌های داغ و کهکشان‌ها گرفته تا تابش زمینهٔ کیهانی که از هر…

گذر زمین و ماه از برابر قرص خورشید

رصدخانۀ فضایی خورشیدی SDO رصدخانۀ فضایی خورشیدی SDO به‌طور دائم مشغول رصد خورشید است اما گاهی وقت‌ها ماه یا زمین مزاحم کارش شده و مانع از رسیدن نور خورشید به آن می‌شوند! چند روز پیش و در یازدهم شهریور زمین و ماه به‌طور هم‌زمان از میدان…