مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

جزایر دیومد

جزایر دیومد؛ جایی که آمریکا و روسیه‌ به چهار کیلومتری هم می‌رسند

به نظر شما نزدیک‌ترین کشور به آمریکا که با آن مرز زمینی ندارد کدام کشور است؟ جواب در نگاه اول باورنکردنی است، اما کشور روسیه پاسخ صحیح این سوال است! آمریکا و روسیه جایی در میان تنگه‌ی برینگ به فاصله‌ی چهار کیلومتری یک‌دیگر می‌رسند. جایی…