مرور برچسب

تک چشمی

نجوم‌افزار – مروری بر دوربین اکیوتر ۸۰؛ چشم تیزبین طبیعت‌گردان

گاهی هدف افراد از خریدن دوربین یا تلسکوپ فراتر از دیدن آسمان شب است و می‌خواهند با ابزارشان مناظر زمینی را هم تماشا کنند. به‌این‌ترتیب، ایجاد نمایی شفاف و با بزرگنمایی مناسب و، از همه مهم‌تر، تشکیل تصویر مستقیم، یعنی تصویری که چپ‌وراست و…