مرور برچسب

تصاویر ماهواره‌ای

کشف آثار تاریخی افغانستان با کمک تصاویر ماهواره‌ای

سال‌هاست که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی مختلف است. اتفاقی که سفر به این کشور و کاوش میراث تاریخی آن را بسیار مشکل کرده است. به تازگی اما دانشمندان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوایی موفق به کشف حدود دویست سایت‌ تاریخی گم‌شده‌…