مرور رده

مجله شماره یک

هنر و دانش – پیوند میان ستاره‌ها

هنر و دانش مهندسی کنجکاو و علاقه‌مند به علوم فضایی به پروژة‌ تحقیقاتی عظیمی ملحق می‌شود که قرار است مرزهای ناشناختة دانش بشر را بشکافد و با گذر از یک کرمچاله جایگزین مناسبی برای زمین و زندگی انسان‌ها پیدا کند. قهرمان فیلم میان‌ستاره‌ای…
ادامه مطلب ...