مرور رده

شماره پنجم مجله آسمان‌نما

جستجوی بزرگ

جستجوی بزرگ استیون هاوکینگ معتقد است که انسان درنهایت مجبور می‌شود زمین را ترک کند، اگر نه،‌ نسلش منقرض می‌شود. اگر فرض کنیم چنین چیزی درست باشد، انسان به کجا خواهد رفت؟ دم‌دست‌ترین گزینه احتمالاً مریخ است. اما باوجود اینکه شباهت‌ بسیاری…
ادامه مطلب ...