مرور رده

محیط زیست

محیط زیست

در این بخش با محیط زیست و حیات وحش ایران و جهان بیشتر آشنا بشوید.

ثروت‌های باستانی کشور ما

ثروت‌های باستانی کشور ما نویسنده: علیرضا مهدوی جنگل پوشش گياهي است كه درختان عناصر اصلي آن را تشكيل مي دهند و از نظر فرم ظاهري وضعيت باطني به تيپهاي مختلف تقسيم مي شود بطوريكه شرايط بوم شناختی خاصي از نظر جانور و گیاه و عوامل اقيليمي و…
ادامه مطلب ...