نمای کامل تاج خورشید

Credits: Innermost image: NASA/SDO Ground-based eclipse image: Jay Pasachoff, Ron Dantowitz, Christian Lockwood and the Williams College Eclipse Expedition/NSF/National Geographic Outer image: ESA/NASA/SOHO
1,818

نمای کامل تاج خورشید

Credits
Innermost image: NASA/SDO
Ground-based eclipse image: Jay Pasachoff, Ron Dantowitz, Christian Lockwood and the Williams College Eclipse Expedition/NSF/National Geographic
Outer image: ESA/NASA/SOHO

تصویر بالا حاصل ترکیب تصاویر مختلفی است که از روی زمین و فضا و در زمان خورشید گرفتگی کامل ۳۰ مرداد به ثبت رسیده‌اند. در مرکز تصویری از رصدخانهٔ دینامیک خورشید (SDO) ناسا می‌بینیم که قرص خورشید را در طول موج فرابنفش نشان می‌دهد. در گام بعد به جو خورشید یا تاج می‌رسیم که از در زمان کسوف کامل و از روی زمین ثبت شده است.

در نهایت با استفاده از تصویری از فضاپیمای SOHO بخش‌های بیرونی تاج خورشید نیز به تصویر اضافه شده‌اند. SOHO با استفاده از تاج‌نگار و پوشاندن قرص خورشید می‌تواند بخش‌های بیرونی تاج را به تصویر بکشد.

اما خورشید گرفتگی کلی تنها فرصتی است که می‌توان در آن بخش‌های داخلی تاج خورشید را ثبت کرد. از این رو رصد خورشید در زمان کسوف کلی بسیار ارزشمند است.

با ترکیب داده‌های مختلف و ساخت عکس‌هایی مانند تصویر بالا می‌توان نمای کاملی از تاج خورشید به‌دست آورد. همان‌گونه که می‌بینید ساختارهایی که در تصویر زمینی از تاج دیده می‌شود در تصویر تلسکوپ SOHO امتداد پیدا کرده‌اند و ساختار کلی تاج خورشید را در لحظهٔ گرفت کامل نمایش می‌دهند.

با بررسی نواحی داخلی تاج دانشمندان می‌توانند به سوالاتی همچون چگونگی شکل‌گیری جریان مداوم مواد از خورشید، که آن را با عنوان باد خورشیدی می‌شناسیم، پاسخ دهند. این داده‌ها همچنین به درک بهتر رفتار فوران ماده از تاج (CME) کمک می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.