نجوم‌آموز – مقارنه، گرفت، گذر و اختفا

1,573

Moghareneh

ملاقات‌هایی دور در همین نزدیکی

بعد از آن سفر دلچسب در خرداد ۱۳۹۴، همیشه هنگام غروب، از پشت پنجرۀ غربی خانه، سیارۀ زهره را تماشا می‌کردم. پس از مدتی، متوجه پدیدۀ جالبی شدم؛ زهره هرشب کمی زودتر غروب می‌کرد، و هرشب فاصلۀ آن از جسم نورانی دیگری، که حدس می‌زدم سیاره‌ای دیگر باشد، کمتر می‌شد.

یک شب کنارم ایستاد و گفت: تا چند شب دیگر مقارنۀ زیبای دو سیارۀ زهره و مشتری را خواهیم دید. پرسیدم: «مقارنه» یعنی چه؟ گفت: وقتی فاصلهٔ دو جِرم در آسمان، مثل دو سیاره، از دید ما از حدی به هم نزدیک‌تر شود، به آن «مقارنه» می‌گوییم. گفتم: نزدیک می‌شوند؟ یعنی ممکن است با هم برخورد کنند؟ پاسخ داد: نه اصلاً این‌طور نیست. سیاره‌ها با هم برخورد نمی‌کنند، چون هریک در فاصله‌های مختلفی از خورشید و در مسیرهای تقریباً دایره‌ای‌شکل به‌دور آن می‌گردند؛ به این مسیرها مدار می‌گوییم. نزدیک‌ترین سیاره به خورشید عُطارِد نام دارد که مدار حرکت آن به‌دور خورشید از همۀ سیاره‌ها کوچک‌تر است، بعد سیارۀ زهره که مدار آن از مدار عُطارِد بزرگ‌تر است و آن را دربرمی‌گیرد، سپس سیارۀ زمین و دیگر سیاره‌ها هستند. هیچ‌یک از آن‌ها با هم برخورد نمی‌کنند، بلکه ممکن است از مقابل هم رد شوند و ما آن‌ها را در آسمان کنار هم ببینیم.

نویسنده: نسیم رضایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.