مغز انسان

1,119

مغز انسان

این تصویر نقشهٔ مسیر حرکت امواج مغز در فردی بالغ و سالم است. به باور دانشمندان بخش‌های مختلف مغز با استفاده از رشته‌های عصبی که در شکل به صورت رنگی نمایش داده شده‌اند، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. برای ترسیم این تصویر از روش MRI استفاده شده است که در آن حرکت مولکول‌های آب ردیابی شده است. کاترین درایکوت که خالق این تصویر است می گوید: ما احساس می‌کنیم این تصویر جوهرۀ اتفاقاتی را که در مغز زندۀ انسان رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.