جهانگرد – دیدار با غول‌های نگهبان زیر آسمان کویریِ طبس

1,417

جهانگرد

آسمان شب هرچه تاریک‌تر باشد، پُرستاره‌تر دیده می‌شود. به‌علت استفاده از منابع نامناسب و غیراستاندارد روشنایی در شب، بخش زیادی از این نورها به‌سمت آسمان گسیل می‌شود و آن را روشن می‌کند؛ پدیده‌ای نامطلوب برای دوستداران آسمان شب که به آن آلودگی نوری می‌گوییم. بنابراین، برای داشتنِ آسمانی تاریک باید تا آنجاکه امکان دارد از شهر فاصله گرفت. نواحی پیرامون شهرستان طبس به‌علت قرارگرفتن در بخش‌ کویری ایران و تراکم کمِ جمعیت یکی از بهترین مناطق رصدی ایران محسوب می‌شود. منطقه حفاظت‌شده نایبندان یکی از این مکان‌هاست که، باتوجه به فاصله مناسبش از شهرها و روستاهای این شهرستان، آلودگی نوریِ کمی دارد و گزینه خوبی برای فعالیت‌های رصدی دوستداران آسمان شب به‌شمار می‌آید. همچنین وجود ارتفاعاتی مانند رشته‌کوه شتری در نزدیکیِ این منطقه باعث شفافیت هرچه بیشتر آسمان شده است.

سعید زُهَری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.